Stone Gate at Bao...
Defachang Restaurant
Top Shopping Mall...
City Wall
Jiaohe Ancient City
The Thousand-Budd...
Singing Sand Moun...
Qing Mu Chuan Anc...
Mogao Grottoes
Kanas Nature Reserve
Muslim Street(Hui...
Great Mosque
Han and Tang Dyna...
Southern Mosque
Xinjiang Regional...
The Big Wild Goos...
Tang Dynasty Thea...
Yulin Grottoes, t...
Mount Lishan
Tang Dynasty Sing...
Yili Apricot Valley
Kizil Thousand-Bu...
Heavenly Lake
Eight Immortals T...
Xinjiang Internat...
The Small Wild Go...
The Tomb of Concu...
Urumqi Red Hill
Narat Grassland F...
Huashan Mountain
Huaqing Pool
Qian Mausoleum
What is fun in Ch...
Tartar Mosque
The Bell and the ...
Tang Paradise
Forest of Stelae ...
Zhongnan Mountain...
Emperor Qin Shihu...
Xinjiang Uygur Au...
Dufu Memorial Temple
Turpan Museum
The Grape Gorge
The Flaming Mountain
Sayram Lake, a Bl...
Terra-Cotta Warriors
Dunhuang Yardang ...
Astana Ancient Gr...
Guanzhong Academy
Karez
Shaanxi History M...
Banpo Neolithic V...
Tuwa Village Trav...
Yili Fruit Valley...
The Ancient City ...
Red Hill
Southern Pastures
Urumqi Nanshan Pa...
Xian Museum
Yili Lavender Pla...
Famen Temple